Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

آثار ملی ثبت شده

 

 پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی کشور، آن اثر مشمول ضوابط و قوانین سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص حفظ آثار ملی قرار خواهد گرفت که درآن صراحتاً اعلام شده است، "به موجب ثبت یک اثر ، ساختمان مذبور، تحت نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد و هر گونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود ممنوع است در ضمن مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و و نظارت سازمان مذکور ممکن و تخلف از آن برابر مواد 558 لغایت 569 کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد."

 

آثار ناملموس

آثار طبیعی

فهرست

ورود كاربران

پيوندهاي كاربردي